1
sdt: 0931111246
Giải thưởng đạt được
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải vàng trao cho giáo sư Xu ke Cheng tại Nhật 2008
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Hợp tác quốc tế
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải thưởng tôn vinh giáo sư Niu Li Zhi
Giải thưởng đạt đượcHội phẫu thuật lạnh thế giới

Hiệp hội phẫu thuật lạnh thế giới lần thứ 14
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải thưởng tôn vinh giáo sư Niu Li Zhi tại Nhật do hội phẫu thuật lạnh thế giới 2009
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải thưởng được FDA công nhận bệnh viện FUDA
Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

Giải thưởng đạt đượcGiải thưởng tôn vinh

/9
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất