Ví dụ điển hình

UNG THƯ TRUNG THẤT, VÍ DỤ

Nam, 65 tuổi. Bốn năm trước đây, việc kiểm tra cho thấy khối u trung thất trước. Huyết thanh alpha-fetoprotein (AFP) 1 000 mg / L. Sinh thiết khối u dưới hướng dẫn CT cho seminoma. Cung cấp cho một tổng số tám điều trị hóa trị, khối u co rút của AFP đã giảm đến 21 mg / L. 2 năm trước, bệnh nhân có một cảm giác cổ, mặt sưng lên.

progesterone effet

progesterone naturelle azpodcast.azurewebsites.net

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed
Ý KIẾN BẠN ĐỌC