1
sdt: 0931111246
Ung thư ở bé

Ung thư ở trẻ P1
Việc chẩn đoán bệnh ung thư ở trẻ em hoặc thiếu niên có thể là một cú sốc nặng nề cho cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình yêu thương của những đứa trẻ. Ung thư ngay lập tức tạo ra một cuộc khủng hoảng trong gia đình. Ở đây chúng tôi cung cấp thông tin để giúp phụ huynh của các trẻ em mắc bệnh ung thư biết những gì mong đợi .
Ung thư ở trẻ P2
Trẻ em và thanh thiếu niên thường sốc với tin tức của một chẩn đoán ung thư với một loạt các cảm xúc tác động đến cha mẹ. Cảm xúc của họ khác nhau với mỗi đứa trẻ đi qua như một kết quả của việc chẩn đoán. Bệnh nhân có thể bị bệnh rất nhanh chóng, có rất nhiều đau đớn, hoặc có nhiều xét nghiệm chẩn đoán.
  1   
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất