1
sdt: 0931111246
KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Kiểm tra ung thư tụy
Nếu bạn lo lắng về sức khỏe của bạn, bạn thường bắt đầu bằng cách nhìn thấy bác sĩ gia đình của bạn, những người sẽ kiểm tra và yêu cầu về sức khỏe nói chung của bạn. Bác sĩ sẽ nhìn vào da và mắt của bạn và có thể yêu cầu bạn phải có xét nghiệm máu và cung cấp cho một mẫu nước tiểu để kiểm tra các dấu hiệu của bệnh vàng da
  1   
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất