1
0907963785

Video Fuda

Video phẫu thuật lạnh

Phẫu thuật lạnh là một kỹ thuật mới để điều trị ung thư đã được phê duyệt thực phẩm Hoa Kỳ Cục Quản lý dược (FDA) vào năm 1998 và Trung Quốc của SFDA vào năm 1999. Bệnh viện Ung thư Fuda-Quảng Châu đã sử dụng kỹ thuật từ năm 2000.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất