1
sdt: 0931111246

Hiệp hội Phẫu Thuật Lạnh Thế Giới bầu cử chủ tịch mới kỳ thứ 18

Ngày 13 tháng 12 năm 2013, kỳ hợp thứ 17 hội nghị phẫu thuật lạnh thế giới tổ chứ tại Indonesia viện trưởng của bệnh viện ung bướu Fuda Quảng Châu ông Xu Kecheng được bầu làm chủ tịch của Hiệp hội Phẫu Thuật Lạnh Thế Giới kỳ thứ 18...

           Ngày 13 tháng 12 năm 2013 trên kỳ hợp 17 hội nghị phẫu

thuật lạnh thế giới tổ chức tại Indonesia, viện trưởng của bệnh

viện ung bướu Fuda ông Xu Kecheng được bầu làm chủ tịch

của Hiệp Hội Phẫu Thuật Lạnh Thế Giới kỳ thứ 18, phó viện trưởng

của bệnh viện này ông Niu Lizhi cũng được bầu vào ban chấp hành.

kỳ hợp thứ17 hội nghị phẫu thuật lạnh thế giới 1

kỳ hợp thứ 17 hội nghị phẫu thuật lanh quốc tế 2

hợp kỳ thứ 17 hội nghị phẫu thuật lạnh quốc tế 3

Hợp kỳ thứ 17 hội nghị phẫu thuật lạnh quốc tế 5

hợp kỳ thứ 17 hội nghị phẫu thuật lạnh quốc tế 6

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Chủ đề
(Họ và tên)
Xóa
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất