1
sdt: 0931111246

Ví dụ điển hình

UNG THƯ THANH QUẢN, VÍ DỤ

Các bác sĩ sử dụng xét nghiệm chẩn đoán để xác định giai đoạn của ung thư, do đó, dàn dựng có thể không đầy đủ cho đến khi tất cả các bài kiểm tra đã kết thúc. Biết giai đoạn sẽ giúp bác sĩ quyết định loại điều trị tốt nhất và có thể giúp dự đoán tiên lượng của bệnh nhân (cơ hội hồi phục). Có mô tả giai đoạn khác nhau cho các loại ung thư khác nhau.

acheter nifedipine

nifedipine equivalent tonydyson.co.uk nifedipine onguent

order abortion pill online usa

usa buy abortion pill galcho.com

amlodipin 5 mg

amlodipin

 Giai đoạn là một cách mô tả bệnh ung thư, chẳng hạn như vị trí khối u mà nó nằm, hoặc nó đã lan rộng, và nếu nó ảnh hưởng đến các chức năng của các cơ quan khác trong cơ thể.

 Các bác sĩ sử dụng xét nghiệm chẩn đoán để xác định giai đoạn của ung thư, do đó, dàn dựng có thể không đầy đủ cho đến khi tất cả các bài kiểm tra đã kết thúc. Biết giai đoạn sẽ giúp bác sĩ quyết định loại điều trị tốt nhất và có thể giúp dự đoán tiên lượng của bệnh nhân (cơ hội hồi phục). Có mô tả giai đoạn khác nhau cho các loại ung thư khác nhau.

Một công cụ mà các bác sĩ sử dụng để mô tả các giai đoạn là hệ thống TNM. Hệ thống này sử dụng ba tiêu chí để đánh giá giai đoạn của ung thư: các khối u, các hạch bạch huyết xung quanh khối u, và nếu khối u đã lan rộng đến các bộ phận khác của cơ thể. Các kết quả được kết hợp để xác định giai đoạn của ung thư cho mỗi người. Có năm giai đoạn: giai đoạn 0 (zero) và giai đoạn I đến IV (một đến bốn). Giai đoạn này cung cấp một cách phổ biến mô tả các bệnh ung thư, vì vậy bác sĩ có thể làm việc với nhau để lập kế hoạch điều trị tốt nhất.

TNM là viết tắt của khối u (T), nút (N), và di căn (M). Các bác sĩ nhìn vào ba yếu tố để xác định giai đoạn ung thư: 

  • Làm thế nào lớn là các khối u nguyên phát và nó nằm ở đâu? (khối u, T)
  • Có sự lây lan của khối u đến các hạch bạch huyết (Node, N)
  • Ung thư di căn đến các bộ phận khác của cơ thể (di căn, M)

 

Khối u. Sử dụng hệ thống TNM, "T" cộng với một ký tự hoặc số (0-4) được sử dụng để mô tả kích thước và vị trí của khối u. Một số giai đoạn được chia thành các nhóm nhỏ hơn giúp mô tả các khối u chi tiết hơn. Khối u thông tin giai đoạn cụ thể được liệt kê dưới đây, được chia trong một phác thảo của các khối u thanh quản và các khối u của hypopharynx.

Khối u thanh quản Cho biết khối u nguyên phát không thể được đánh giá.

TX:

T0: Không có bằng chứng của một khối u được tìm thấy.

Tis: Mô tả một giai đoạn được gọi là ung thư biểu mô (ung thư) tại chỗ. Đây là một căn bệnh ung thư rất sớm, nơi các tế bào ung thư chỉ được tìm thấy trong một lớp mô.

Khi mô tả một khối u giai đoạn sau, các bác sĩ phân chia thanh quản thành ba khu vực: thanh môn, supraglottis, và subglottis ( Tổng quan ). thanh môn khối u thanh quản

T1: Mô tả một khối u được giới hạn trong những nếp gấp thanh, nhưng nó không ảnh hưởng đến chuyển động của những nếp gấp.

T1a: Mô tả một khối u trong lần thanh nhạc bên phải hoặc trái.

T1b: Mô tả một khối u ở cả hai nếp gấp thanh nhạc.

T2: Mô tả một khối u đã lan rộng đến supraglottis và / hoặc subglottis. T2 cũng mô tả một khối u ảnh hưởng đến sự chuyển động của các lần thanh nhạc, mà không làm tê liệt các nếp gấp. T3: Mô tả một khối u được giới hạn trong thanh quản và làm tê liệt ít nhất một trong những nếp gấp thanh.

T4a: Khối u đã lan rộng đến các sụn tuyến giáp và / hoặc mô vượt ra ngoài thanh quản.

T4b: khối u đã lan rộng đến khu vực ở phía trước của cột sống (prevertebral không gian), khu vực ngực, hoặc encases các động mạch.

Supraglottis khối u thanh quản

T1: Mô tả một khối u nằm trong một khu vực duy nhất trên những nếp gấp giọng hát mà không ảnh hưởng đến chuyển động của những nếp gấp thanh.

T2: Mô tả một khối u bắt đầu trong supraglottis, nhưng đã lây lan sang các màng nhầy đường các khu vực khác, chẳng hạn như là cơ sở của lưỡi.

T3: Mô tả một khối u được giới hạn trong thanh quản với sự tham gia lần thanh nhạc và / hoặc đã lan ra các mô xung quanh.

T4a: Khối u đã lan rộng thông qua các sụn tuyến giáp và / hoặc mô vượt ra ngoài thanh quản.

T4b: khối u đã lan rộng đến khu vực ở phía trước của cột sống (prevertebral không gian), khu vực ngực, hoặc encases các động mạch.

Subglottis khối u thanh quản

T1: Mô tả một khối u được giới hạn trong các subglottis.

T2: Mô tả một khối u đã lan rộng đến những nếp gấp thanh và có thể có hoặc không có thể ảnh hưởng đến chuyển động của những nếp gấp.

T3: Mô tả một khối u được giới hạn trong thanh quản và ảnh hưởng đến những nếp gấp thanh.

T4a: Khối u đã lan rộng đến các sụn cricoid hoặc tuyến giáp và / hoặc mô vượt ra ngoài thanh quản.

T4b: khối u đã lan rộng đến khu vực ở phía trước của cột sống (prevertebral không gian), khu vực ngực, hoặc encases các động mạch.

Các khối u của các hypopharynx

T1: Mô tả một khối u nhỏ, không lớn hơn 2 cm (cm), được giới hạn trong một trang web duy nhất trong cổ họng thấp hơn.

T2: Mô tả một khối u có liên quan đến nhiều hơn một trang web trong cổ họng thấp hơn, nhưng không chạm vào hộp thoại, hoặc, một khối u có kích thước lớn hơn 2 cm, nhưng không lớn hơn 4 cm.

T3: Mô tả một khối u lớn hơn 4 cm hoặc khối u đã lan rộng đến thanh quản.

T4a: Mô tả một khối u đã lan rộng thành những cấu trúc gần đó, chẳng hạn như tuyến giáp, các động mạch mang máu đến não, hoặc thực quản.

T4b: khối u đã lan rộng đến fascia prevertebral (không gian ở phía trước của tủy sống), encases động mạch, hoặc liên quan đến trung thất (vùng ngực) cấu trúc.

Node (cho cả hai thanh quản và hypolarynx). "N" trong hệ thống giai đoạn TNM là viết tắt cho các hạch bạch huyết, các cơ quan nhỏ hình hạt đậu có thể giúp chống lại nhiễm trùng. Các hạch bạch huyết gần đầu và cổ được gọi là hạch bạch huyết khu vực. Các hạch bạch huyết ở các bộ phận khác của cơ thể được gọi là hạch bạch huyết xa. Vì có rất nhiều các nút trong khu vực đầu và cổ, cẩn thận đánh giá của các hạch bạch huyết là một phần quan trọng của dàn dựng.

NX: Chỉ ra các hạch bạch huyết khu vực có thể không được đánh giá.

N0: Không có bằng chứng của ung thư trong các hạch trong khu vực.

N1: Chỉ ra rằng ung thư đã lan rộng đến một nút duy nhất trên cùng một bên là khối u nguyên phát và ung thư được tìm thấy trong nút là 3 cm hoặc nhỏ hơn.

N2: Mô tả các điều kiện sau đây:

N2a: Ung thư đã lan đến hạch bạch huyết trên cùng bên với khối u nguyên phát, và là lớn hơn 3 cm, nhưng không lớn hơn 6 cm.

N2b: Ung thư đã lan rộng đến nhiều hơn một hạch bạch huyết trên cùng bên với khối u nguyên phát, và không có biện pháp lớn hơn 6 cm.

N2c: Ung thư đã lan rộng đến nhiều hơn một hạch bạch huyết ở hai bên của cơ thể, và không có biện pháp lớn hơn 6 cm.

N3: Chỉ ra rằng ung thư được tìm thấy trong các hạch bạch huyết lớn hơn 6 cm . di căn xa (cho cả hai thanh quản và hypolarynx) "M" trong hệ thống TNM cho biết ung thư đã lan đến các bộ phận khác của cơ thể.

MX: Chỉ ra rằng không thể được đánh giá di căn xa.

M0: Chỉ ra rằng ung thư đã không lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể.

M1: Mô tả ung thư đã lan rộng đến các bộ phận khác của cơ thể.

Ung thư giai đoạn nhóm

Các bác sĩ chỉ định các giai đoạn của ung thư thanh quản hoặc hypopharyngeal bằng cách kết hợp T, N, M phân loại.

Giai đoạn 0: Mô tả một ung thư biểu mô tại chỗ (Tis), không có lây lan đến các hạch bạch huyết (N0) hoặc di căn xa (M0).

Giai đoạn I: Mô tả một khối u nhỏ (T1), không có lây lan đến các hạch bạch huyết (N0) và không có di căn xa (M0).

Giai đoạn II: Mô tả một khối u với một số lây lan đến các khu vực gần đó (T2), nhưng đã không lây lan đến các hạch bạch huyết (N0) hoặc tới các phần xa của cơ thể (M0).

Giai đoạn III: Mô tả bất kỳ khối u lớn hơn (T3), không có lây lan đến các hạch bạch huyết khu vực (N0) hoặc di căn (M0), hoặc một khối u nhỏ hơn (T1, T2) đã lây lan đến các hạch bạch huyết khu vực (N1) nhưng không có dấu hiệu của di căn xa (M0).

Giai đoạn IVA: Mô tả bất kỳ khối u xâm lấn (T4a), với sự tham gia hoặc không có nút bạch huyết (N0) hoặc lây lan chỉ có một hạch bạch huyết cùng một mặt (N1), nhưng không có di căn (M0). Nó cũng được sử dụng cho bất kỳ khối u (bất kỳ T) với sự lây lan đáng kể đến các hạch bạch huyết (N2), nhưng không có di căn (M0).

Giai đoạn IVB: Mô tả bất kỳ bệnh ung thư (bất kỳ T) với sự lây lan sâu rộng đến các hạch bạch huyết (N3), nhưng không có di căn (M0). Đối với ung thư thanh quản, nó cũng được sử dụng cho một khối u cục, rất tiên tiến (T4b). có hoặc không có sự tham gia của hạch bạch huyết (bất kỳ N), nhưng không có di căn (M0).

Giai đoạn IVC: Chỉ có bằng chứng về sự lây lan xa (bất kỳ T, bất kỳ N, M1).

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Chủ đề
(Họ và tên)
Xóa
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất