Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư thận

Đau râm râm ở bụng có thể xuất hiện một khối u hoặc lan sang các cơ quan khác, đặc biệt là thận hoặc gan. Đàn ông có thể có một vài node trong tinh hoàn

over the counter asthma inhalers walmart

over the counter asthma inhalers reviews crownlimos.ca

Các d?u hi?u và ki?m tra

 
Ðau râm râm ? b?ng có th? xu?t hi?n m?t kh?i u ho?c lan sang các co quan khác, d?c bi?t là th?n ho?c gan. Ðàn ông có th? có m?t vài node trong tinh hoàn.
Xét nghi?m bao g?m:
 
Vi?c th? máu (CBC)
IVP
Th?n x-ray
Ki?m tra Ch?c nang gan
Ch?p th?n d?ng m?ch
Huy?t thanh canxi
SGPT và alkaline phosphatase
Siêu âm vùng b?ng và th?n
Nu?c ti?u t? bào h?c
Xét nghi?m nu?c ti?u
Các xét nghi?m sau dây có th? du?c th?c hi?n d? xem ung thu dã lan r?ng:
B?ng CT scan
B?ng MRI
Bone scan
X-quang ng?c
Ch?p PET CT
Ý KIẾN BẠN ĐỌC