1
sdt: 0931111246

Điều trị

Ung thư phổi ví dụ điển hình

Trị liệu "đông lạnh" dưới sự chỉ dẫn của CT

buy venlafaxine

venlafaxine buy link

 Hình1. Trị liệu "đông lạnh" dưới sự chỉ dẫn của CT

  
A: Dưới sự chỉ dẫn của CT đưa kim dò "đông lạnh" vào; B: Trước khi trị liệu, CT hiển thị cho thấy ung thư phổi nằm ở giữa động mạch chủ                         
và động mạch bên phải dưới phổi; C: Kim dò xuyên vào trong khối u, quá trình đông lạnh bắt đầu và quả cầu băng hình thành (Khu mật độ thấp)                         
 
Hình2: Quá trình làm "đông lạnh" qua da dưới sự hướng dẫn của CT  
                    
A: Ung thư phổi di căn trong lá phổi phải ; B: kim dò "đông lạnh" xuyên vào trong phổi ; C: Lần đầu tiên 5 phút sau khi đông lạnh bắt đầu , xung quanh                        
kim dò đông lạnh tổ chức thay đổi không rõ rệt; D: Lần đầu tiên sau khi khôi phục nhiệt độ, men theo kim dò thấy khối u quả thực có sự thay đổi,                         
E: Lần thứ hai 5 phút sau khi đông lạnh bắt đầu, cục bộ phổi trở lên mở rộng; F: Lần thứ ba sau khi khôi phục nhiệt độ, khối u và tổ chức xung quanh                         
bị đông lạnh lại.                         
Hình3: Chụp X-quang cho thấy khí quản và phổi phải không bị sưng  
A: Chụp ngực cho thấy phổi phải không sưng; B: Sau khi trị liệu "đông lạnh" một ngày qua phim chụp cho thấy u trong khí quản hoàn toàn bị tiêu                            
trừ, lá phổi phải trong vòng 24 tiếng lại mở ra như thông thường.                      
Hình 4: Ung thư khí quản chính bên phải biểu hiện trước và sau khi làm đông lạnh được quan sát dưới kính soi                        
( Dẫn từ Maiwand MO, et al. Technol Cancer Resear Treat 2004;3:143'150)
A: Tắc do bị khối u trước khi trị liệu                       B: Sau khi "đông lạnh", khối  u hoàn toàn bị tiêu biến
Hình 5: Hình ảnh u trong khí quản trước và sau khi trị liệu            
A: Trước khi đông lạnh; B: Sau khi đông lạnh                             
Hình 6: Hình chụp X-quang
Hình A: Trước khi trị liệu phổi bên trái không thể mở ra được:; B: Sau khi đông lạnh hiện tượng phổi không mở ra đã tiêu biến                            
 
Ví dụ: Bệnh nhân nam, 76 tuổi. Ho, đau lồng ngực, ho ra đờm có máu đã 2 tháng. Chụp CT phát hiện đoạn sau của phổi phải có khối u.                                 
Kiểm tra bệnh lý cho thấy đó là tế bào ung thư dạng vẩy. Phân kỳ T2NOMO. Cho phép thực hiện đông lạnh dưới sự hướng dẫn của CT.                             
Áp dụng hệ thống đông lạnh bằng Argon và Helium, đã xuyên vào 3 kim đông lạnh 2mm, làm hai chu kỳ khôi phục nhiệt độ. Sau khi làm                                    
xong phẫu thuật này bệnh trạng cải thiện rõ rệt. 6 tháng sau đi kiểm tra CT lại, bệnh hoàn toàn tiêu biến. Hiện nay không có bệnh tật gì và                            
đã sống được 3 năm nay.                               
Hinh8: Hình chụp CT trước và sau khi làm đông lạnh    
             
A: Vị trí bệnh biến ở phổi phải trước khi làm trị liệu   B: Hình ảnh CT chụp sau 6 tháng làm trị liệu đông lạnh, bệnh cũ hoàn toàn biến mất.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất