1
sdt: 0931111246

Chuẩn đoán

Chuẩn đoán ung thư vú

Các bác sĩ sẽ hỏi bạn về các triệu chứng của bạn và các yếu tố nguy cơ, và sau đó thực hiện một số xét nghiệm, kiểm tra chụp chiếu, trong đó bao gồm cả hai vú, nách, cổ và vùng ngực. Các xét nghiệm bổ sung có thể bao gồm

free abortion clinics in atlanta

abortion clinic

naltrexone vs naloxone usmle

naloxone vs naltrexone

Các bác sĩ sẽ hỏi bạn về các triệu chứng của bạn và các yếu tố nguy cơ, và sau đó thực hiện một số xét nghiệm, kiểm tra chụp chiếu, trong đó bao gồm cả hai vú, nách, cổ và vùng ngực. Các xét nghiệm bổ sung có thể bao gồm:

Chụp X để giúp xác định các khối u vú
MRI ngực để giúp đỡ tốt hơn xác định vị trí các khối u vú
Siêu âm vú để cho biết khối u là rắn hoặc chất lỏng
Sinh thiết vú , sử dụng kim lẫy mẫu khối u vú để kiểm tra chặt chẽ hơn các xét nghiệm cụ thể
Nếu bác sĩ của bạn biết rằng bạn không bị ung thư vú, xét nghiệm bổ sung sẽ được thực hiện để xem ung thư đã lan rộng hay di căn chưa. Điều này được gọi là kiểm tra.
 
Giai đoạn ung thư vú khoảng từ 0 đến IV. Nói chung, ung thư vú ở giai đoạn đầu được gọi là ung thư vú tại chỗ hoặc chưa di căn. Nếu nó lan truyền, nó được gọi là di căn ung thư vú ở các giai đoạn cao hơn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất