Dinh dưỡng

Chế độ ăn cho ung thư gan

Nên ăn để có đầy đủ dinh dưỡng, nói chung là giầu protein, ít chất béo là thực phẩm thích hợp dễ dàng hơn để tiêu hóa, Ăn nhiều bữa nhỏ. Ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin C giàu rau quả tươi và hoa quả. Phòng chống tình trạng hôn mê gan, protein cần phải chú ý để kiểm soát.

partial birth abortions

where can i get the abortion pill click here

 (1)  Nên an d? có d?y d? dinh du?ng, nói chung là gi?u protein, ít ch?t béo là th?c ph?m thích h?p d? dàng hon d? tiêu hóa, An nhi?u b?a nh?. An nhi?u th?c ph?m có ch?a vitamin C giàu rau qu? tuoi và hoa qu?. Phòng ch?ng tình tr?ng hôn mê gan, protein c?n ph?i chú ý d? ki?m soát.

 
(2) Nên vi?c l?a ch?n vai trò b?o v? gan c?a th?c ph?m: ch?ng h?n nhu rùa, sò, hàu, dâu t?m, n?m, n?m, m?t ong, nghêu và th?c ph?m khác. Nên an rau và trái cây ch?t ch?ng oxy hóa, ch?ng h?n nhu c?i xoan, bông c?i xanh, c?i b?p, cà r?t, vòng hoa cúc, chanh, cà chua...
 
(3) Không nên: s? d?ng ch?t kích thích b? c?m thu?c lá, ru?u và th?c an nhi?u gia v?, ho?c các lo?i th?c ph?m cay nóng nhu ?t, h?t tiêu, qu?, khuynh hu?ng ch?y máu, c?nh báo th?c an nóng nhu th?t c?u, gi?m, ?t, h?t tiêu, hành tây và t?i d? phòng ng?a variceal ch?y máu th?c qu?n, th?c an du?c m?m m?i, gi?m th?c an thô ch?t xo.
what all do you need to apply for a payday loan
Ý KIẾN BẠN ĐỌC