1
sdt: 0931111246

Ví dụ điển hình

UNG THƯ TRUNG THẤT, VÍ DỤ

Nam, 65 tuổi. Bốn năm trước đây, việc kiểm tra cho thấy khối u trung thất trước. Huyết thanh alpha-fetoprotein (AFP) 1 000 mg / L. Sinh thiết khối u dưới hướng dẫn CT cho seminoma. Cung cấp cho một tổng số tám điều trị hóa trị, khối u co rút của AFP đã giảm đến 21 mg / L. 2 năm trước, bệnh nhân có một cảm giác cổ, mặt sưng lên.

 Nam, 65 tuổi. Bốn năm trước đây, việc kiểm tra cho thấy khối u trung thất trước. Huyết thanh alpha-fetoprotein (AFP) 1 000 mg / L. Sinh thiết khối u dưới hướng dẫn CT cho seminoma. Cung cấp cho một tổng số tám điều trị hóa trị, khối u co rút của AFP đã giảm đến 21 mg / L. 2 năm trước, bệnh nhân có một cảm giác cổ, mặt sưng lên.

 

A         B       C       D

         Hình 3,7-2 CT hình ảnh của bệnh nhân ung thư trước và sau khi điều trị của một spermatogonia trung thất

A. Trước khi điều trị, phía trên bên phải trung thất khối u 4X 5cm kích thước, nén tĩnh mạch chủ của cấp trên;

B. CT-hướng dẫn, chủ yếu là qua da đông lạnh cộng với gieo hạt i-ốt 125 ; C. Ba tháng sau khi xem xét của CT, co khối u;

D. PET-CT, kiểm tra 1 năm sau khi khối u ban đầu không hoạt động

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Chủ đề
(Họ và tên)
Xóa
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất