1
sdt: 0931111246
Giải Thưởng

Một số giải thưởng của bệnh viện FUDA
Bệnh viện ung bướu FUDA Quảng Châu đã điều trị cho hơn 10,000 bệnh nhân mặc bệnh ung thư đặc biệt là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng phẫu thuật lạnh, phương pháp miễn dịch tổng hợp, liệu pháp can thiệph mạch, phương pháp cấy phóng xạ ...kết hợp liệu pháp cổ chuyển đông y. Đã mang lại sự hạnh phúc cho rất nhiều gia đình.Thành tựu của Bệnh viện ung bướu FUDA đã được các cấp cơ quan và các tổ chức xã hội trên thế giới công nhận!Chung tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao kỹ thuật chữa bệnh ...
  1   
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất