Hợp tác quốc tế

Hội nghị phẫu thuật lạnh ISC lần thứ 16 tổ chức tại Viena Áo

Cuộc bầu chọn thành viên hiệp hội phẫu thuật lạnh ISC trực tiến được tổ chức vào ngày 29/10-2/11 tại Viena, Áo

venlafaxine and alcoholism

venlafaxine alcohol go

 Ch? t?ch hi?p h?i ph?u thu?t l?nh th? gi?i  giáo su Nikolai N. Korpa phát bi?u khai m?c h?i ngh?

Ý KIẾN BẠN ĐỌC