1
sdt: 0931111246
Chăm sóc bệnh nhân bó bột chân tại nhà
Chăm sóc bệnh nhân bó bột chân tại nhà
Sau bó bột chân, phần lớn bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. - 22-07-2012
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất