1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biến chứng

Là triệu chứng của một bệnh xãy ra quá mức tạo nên biến chứng. Bình thường chỉ xuất hiện vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Ở Châu Phi người ta cho rằng ruồi cũng là tác nhân trung gian truyền bệnh.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất