1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bại liệt (bệnh)

Là bệnh do một loại siêu vi trùng đường ruột gây ra, gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là ở hệ thần kinh vận động.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất