1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bò điên (bệnh)

Bệnh này còn có tên khác là Hội chứng Jackfel-Jacob, bệnh do một loại virút lây từ thịt bò hay sản phẩm làm từ bò mà nấu không chín. Người mắc bệnh này có tổn thương trên hệ thần kinh.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất