TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bò điên (bệnh)

Bệnh này còn có tên khác là Hội chứng Jackfel-Jacob, bệnh do một loại virút lây từ thịt bò hay sản phẩm làm từ bò mà nấu không chín. Người mắc bệnh này có tổn thương trên hệ thần kinh.