1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - THUỐC - ĐIỀU TRỊ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aids/Sida

Là từ viết tắt của từ tiếng Anh "Aquired Immuno-deficience syndrome ", còn SIDA là viết tắt của từ tiếng Pháp "Syndrome immuno-deficienceù acquis". Tất cả nói lên hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (thường là HIV).

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất