1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - UNG THƯ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ích mẫu

Cây thảo, sống 1 năm, cao 0,5 – 1m, có khi hơn. Thân vuông. Lá mọc đối, lá gốc gần hình tròn, khía răng tròn, cuống dài; lá giữa đài, xẻ thùy không đều, khía răng nhọn, lá ngọn ngắn, ít xẻ hoặc nguyên. Hoa màu trắng hoặc hồng mọc tụ tập ở kẽ lá. Quả bế nhẵn. Mùa hoa: tháng 3 – 5; mùa quả : tháng 6 – 7.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất