1
sdt: 0931111246
TỪ ĐIỂN Y KHOA - UNG THƯ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

É lớn đầu

Cây thảo, cao 1 – 1,5m, thân vuông. Lá mọc đối, có lông, mép lá có răng, mùi hôi. Cụm hoa đầu hình cầu đính trên một cuống dài 3 – 5cm ở nách lá. Quả bết tư.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất