1
sdt: 0931111246
Hình ảnh hợp tác quốc tế
Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hội nghị phẫu thuật lạnh lần thứ 16 tại Vince Áo 2011
Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hội nghị phẫu thuật lạnh lần thứ 16 tại Vince Áo 2011 Chủ tịch Hiệp Hội Đông Lạnh thế giới Nikolai Korpan
Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Chủ tịch Nikolai Korpan và Viện trưởng Fuda Xukecheng
Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

Hình ảnh hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

/8
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất